BYig88zRqMM02m38HHdxrNgSHyUUYFo8 BYig88zRqMM02m38HHdxrNgSHyUUYFo8 4725e8a8924978b43ed98d8328144e69
漫画を描く会社員。 学生時代にデビューするも描かなくなってしまい、 会社員になりもう一度漫画を描き始めました。 #コルクラボマンガ専科 5期生  すべて

漫画を描く会社員。

学生時代にデビューするも描かなくなってしまい、

会社員になりもう一度漫画を描き始めました。

#コルクラボマンガ専科 5期生

閉じる
  • 1
戻る