mfVw7LNSAb6g12ZHEtfGVSjdriHzowB8 mfVw7LNSAb6g12ZHEtfGVSjdriHzowB8 751520449fef7ca1125e329126bf738c
漫画を描く会社員。 学生時代にデビューするも描かなくなってしまい、 会社員になりもう一度漫画を描き始めました。 #コルクラボマンガ専科 5期生  すべて

漫画を描く会社員。

学生時代にデビューするも描かなくなってしまい、

会社員になりもう一度漫画を描き始めました。

#コルクラボマンガ専科 5期生

閉じる

漫画を描く会社員。

学生時代にデビューするも描かなくなってしまい、

会社員になりもう一度漫画を描き始めました。

#コルクラボマンガ専科 5期生