akRnaLJ0yCYObaGkrlXclVs3q5SvwkiS akRnaLJ0yCYObaGkrlXclVs3q5SvwkiS 8d3ddd37085d4a94182fc4447e4f8fff
 「キリ」と申します。高校生と青春が好き。 高校生ものの一次創作マンガ「HESS」その他読み切りなどや制服イラスト描いてます。     すべて

「キリ」と申します。高校生と青春が好き。 高校生ものの一次創作マンガ「HESS」その他読み切りなどや制服イラスト描いてます。


 

閉じる